HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

datum vzniku * Povinné pole. FIRMA:
čas vzniku * Povinné pole. IČ: č.ú.:
místo vzniku * Povinné pole.
zranění (ano/ne)

 

 

Klient AllGroup

Protistrana

RZ vozidla
vlastník vozidla
značka a typ vozidla * Povinné pole. Povinné pole.
VIN vozidla
rok výroby
pojistitel POV
číslo smlouvy POV
pojistitel HAV
číslo smlouvy HAV
jméno řidiče * Povinné pole. Povinné pole.
adresa řidiče
RČ. Řidiče
kontakt na řidiče email: email:
číslo ŘP
rozsah poškození * Povinné pole. Povinné pole.

 

popis vzniku ŠU * Povinné pole.
přítomnost PČR * Povinné pole.
číslo jednací PČR
opravující servis, název, adresa, kontakt
datum přistavení vozidla na opravu