LEGISLATIVA
Informace podle zákona č. 170/2018 Sb.

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a):

1.1. Jméno: All Group, spol. s r.o.
1.2. Sídlo: Polabská 364, 196 00 Praha 9
1.3. All Group, spol. s r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednajícím je: Ing. Karel Kohoutek, jednatel společnosti
1. 1.4. All Group, spol. s r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců uvedených v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

K § 88, bodu 1), písm. b):

2. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

K § 88, bodu 1), písm. c):

1. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (viz bod 1.3., telefonické spojení: 603 159 125, mail: kohoutek@allgroup.cz). Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz), Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

K § 88, bodu 1), písm. d):

1. Jméno zastoupeného:

1. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník
2. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.
3. V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. All Group, spol. s r.o.

K § 88, bodu 1), písm. e):

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

1. Allianz pojišťovna, a.s.
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
3. Generali Česká pojišťovna a.s.
4. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
5. Colonnade Insurance S.A., organizační složka
6. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
7. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
8. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
9. Pojišťovna VZP, a.s.
10. Slavia pojišťovna a.s.
11. UNIQA pojišťovna, a.s.
12. Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
13. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

K § 88, bodu 1), písm. f):

1. All Group, spol. s r.o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1), písm. g):

1. Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu All Group, spol. s r.o. nebo jeho vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1), písm. h):

1. All Group, spol. s r.o.. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

K § 88, bodu 1), písm. i):

1. All Group, spol. s r.o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy All Group, spol. s r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1), písm. j):

1. V případě, že by měl být All Group, spol. s r.o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy All Group, spol. s r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:

1. Pevnou částkou nebo
2. Hodinovou sazbou
3. Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti

 

V Praze, dne 28. listopadu 2018.